GIC


WYTYCZNE RESUSCYTACJI 2021 - SOBOTA 10 KWIETNIA 2021

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE Wytyczne Covid-19 AKTUALNOŚCI

Najbliższy kurs w Polskiej Radzie Resuscytacji
14-15.09.2024 KRAKÓW - dla grupy ALS

05-06.10.2024 KRAKÓW - dla grupy EPALS

ZAPISZ SIĘ NA KURS

GIC Generic Instructor Course


Cele kursu :

Przygotowanie osób nominowanych jako „Instructor Potential” po kursach ALS, EPALS, NLS, ETC do nauczania osób dorosłych na wymienionych powyżej kursach.

Adresaci kursu:

Kurs przeznaczony wyłącznie dla osób, które otrzymały nominacje „Instructor Potential” na kursach ALS, EPLS, NLS, ETC /typu „Provider”/.

Ocena:

Podczas kursu prowadzona jest ocena ciągła

Pozytywny wynik kursu wiąże się z otrzymaniem certyfikatu Europejskiej Rady Resuscytacji - instruktora kandydata /IC/ co umożliwia zrobienie dwóch kursów stażowych w ciągu dwóch lat, po tym okresie status zostanie cofnięty do „Instructor Potential” i kurs GIC należy powtórzyć. Po pozytywnym zaliczeniu drugiego kursu stażowego - kandydat otrzymuje status pełnego instruktora.


Partnerzy :

Top