GIC


WYTYCZNE RESUSCYTACJI 2021 - SOBOTA 10 KWIETNIA 2021

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE Wytyczne Covid-19 AKTUALNOŚCI

Najbliższy kurs w Polskiej Radzie Resuscytacji
w przygotowaniu....
GIC Generic Instructor Course


Szanowni kandydaci na instruktorów,
W związku z epidemią Sars-Cov-2 kursy zaplanowane w tym roku zostają odwołane. Wynika to zarówno z zaleceń Europejskiej Rady Resuscytacji dotyczących organizowania szkoleń (załącznik), jak również z braku możliwości dostosowania programu kursu do sytuacji epidemiologicznej – GIC jest kursem interaktywnym, w którym duża część zajęć odbywa się dla wszystkich uczestników i instruktorów jednocześnie i w jednym pomieszczeniu, a doskonalenie umiejętności edukacyjnych przyszłych instruktorów ma charakter integracyjny. Ponadto wynikająca z sytuacji epidemiologicznej zmodyfikowana forma szkoleń zaawansowanych (ALS, EPALS, NLS), dopuszczająca m.in. prowadzenie zajęć przez jednego instruktora (ale nie kandydata na instruktora), w znaczący sposób ogranicza liczbę ośrodków, które przyjmą na kurs kandydatów na instruktorów i tym samym utrudni zrealizowanie kursów stażowych po kursie GIC w najbliższym czasie. Równocześnie pragniemy przypomnieć, że zgodnie z dyrektywami ERC Wasze uprawnienia instruktorskie IP zostają przedłużone do czasu, gdy przywrócone zostaną szkolenia GIC. O zmianach dotyczących organizacji szkoleń, jak również terminach kursów GIC będziemy Was informować na bieżąco. Pozdrawiamy Edukatorzy i Dyrektorzy kursów GIC

Cele kursu :

Przygotowanie osób nominowanych jako „Instructor Potential” po kursach ALS, EPALS, NLS, ETC do nauczania osób dorosłych na wymienionych powyżej kursach.

Adresaci kursu:

Kurs przeznaczony wyłącznie dla osób, które otrzymały nominacje „Instructor Potential” na kursach ALS, EPLS, NLS, ETC /typu „Provider”/.

Ocena:

Podczas kursu prowadzona jest ocena ciągła

Pozytywny wynik kursu wiąże się z otrzymaniem certyfikatu Europejskiej Rady Resuscytacji - instruktora kandydata /IC/ co umożliwia zrobienie dwóch kursów stażowych w ciągu dwóch lat, po tym okresie status zostanie cofnięty do „Instructor Potential” i kurs GIC należy powtórzyć. Po pozytywnym zaliczeniu drugiego kursu stażowego - kandydat otrzymuje status pełnego instruktora.


Partnerzy :

Top