NLS


WYTYCZNE RESUSCYTACJI 2021 - SOBOTA 10 KWIETNIA 2021 - REJESTRACJA

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE Wytyczne Covid-19 AKTUALNOŚCI

Najbliższy kurs w Polskiej Radzie Resuscytacji
12.03.2023 Kraków

ZAPISZ SIĘ NA KURS
Newborn Life Support Course (NLS)- Resuscytacja noworodka


Cele kursu : Wprowadzenie i ujednolicenie zasad postępowania w trakcie resuscytacji noworodka bezpośrednio po urodzeniu w oparciu o wytyczne ERC 2015. Kurs szczególnie koncentruje się na umiejętnościach kontroli temperatury, praktycznego zaopatrzenia drożności dróg oddechowych a także wykonywaniu wentylacji wspomaganej.

Adresaci kursu: Kurs jest adresowany do wszystkich pracowników ochrony zdrowia, którzy mogą brać udział w resuscytacji noworodka. A w szczególności lekarze neonatolodzy, anestezjolodzy, pediatrzy, zespoły pomocy doraźnej (szczególnie karetki N), położne, pielęgniarki oddziałów noworodkowych i położniczych.

Program Przed kursem (2 tygodnie) uczestnicy otrzymują podręczniki z zaleceniem dokładnego zapoznania się z ich treścią. Wypełniają pre-test (50 pytań, test wyboru) mający na celu ocenę poziomu wiedzy kandydatów. Wynik pre-testu nie wpływa na ocenę końcową uczestnika kursu.
Kurs trwa jeden dzień. W programie kursu: wykłady, pokazy, ćwiczenia, scenariusze symulowane na manekinach, dyskusje.

Ocena: Oceny umiejętności praktycznego postępowania w danej sytuacji objętej scenariuszem egzaminacyjnym oraz ciągłej oceny uczestnika w trakcie ćwiczeń praktycznych.

Certyfikat uzyskuje się po zaliczeniu egzaminów teoretycznego i praktycznego, obejmującego materiał kursu na okres 3 lat.

Implementacja kursu na terenie Polski przez Polską Radę Resuscytacji w roku 2011, dzięki staraniom Pawła Krawczyka.

Partnerzy :

Top