NLS


ZAPISZ SIĘ NA KURS
Najbliższy kurs w Polskiej Radzie Resuscytacji
.......
........

ZAPISZ SIĘ NA KURS
Kurs NLS – Newborn Life Support Provider Course – Resuscytacja noworodka


Cele kursu : Wprowadzenie i ujednolicenie zasad postępowania w trakcie resuscytacji noworodka bezpośrednio po urodzeniu w oparciu o wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji z roku 2021 (ERC 2021). Kurs szczególną uwagę koncentruje na umiejętnościach praktycznych tj. kontrola temperatury, udrażniania dróg oddechowych, a także wykonywaniu wentylacji i innych zabiegów resuscytacyjnych wykonywanych u noworodka bezpośrednio po urodzeniu.

Adresaci kursu: Kurs jest adresowany do wszystkich pracowników ochrony zdrowia, którzy mogą brać udział w resuscytacji noworodka. A w szczególności do lekarzy neonatologów, anestezjologów, pediatrów, ginekologów, zespołów pomocy doraźnej, położnych, pielęgniarek oddziałów noworodkowych i położniczych.

Przebieg i program kursu Przed kursem uczestnicy otrzymują dostęp do materiałów elektronicznych i e-learningu oraz podręczniki z zaleceniem dokładnego zapoznania się z ich treścią. W ramach przygotowania przed kursem każdy uczestnik rozwiązuje pre-test (50 pytań, test wyboru) mający na celu ocenę poziomu wiedzy przed kursem. Pre-test to doskonała forma na pracę z podręcznikiem i przygotowanie się do kursu. Wynik pre-testu nie wpływa na ocenę końcową uczestnika kursu.

Kurs trwa jeden dzień (około 10 godzin) i obejmuje następujące treści:

I. Wykłady:
1. Fizjologiczne podstawy resuscytacji po urodzeniu
2. Resuscytacja po urodzeniu
3. Postępowanie z wcześniakiem po urodzeniu

II. Stacje ćwiczeniowe – umiejętności praktyczne:

1. Drogi oddechowe – udrażnianie i wentylacja
2. Dostęp do naczyniowy i farmakoterapia w resuscytacji noworodka
3. Uciskanie klatki piersiowej
4. Stanowisko i sprzęt resuscytacyjny

III. Scenariusze kliniczne – symulacje przypadków medycznych (ćwiczenia)

IV. Egzamin teoretyczny i praktyczny

Kurs certyfikowany jest przez Europejską Radę Resuscytacji.
Certyfikat uzyskuje się po zaliczeniu egzaminów teoretycznego i praktycznego, obejmującego materiał kursu. Certyfikat ważny jest przez okres 3 lat.


Implementacja kursu na terenie Polski przez Polską Radę Resuscytacji w roku 2011, dzięki staraniom Pawła Krawczyka.

Partnerzy :

Top