EPALS


ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE Wytyczne Covid-19 AKTUALNOŚCI

European Pediatric Advanced Life Support (EPALS)-Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u dzieci


Cele kursu : Szkolenie personelu medycznego w zakresie wczesnego rozpoznawania dziecka w stanie niewydolności oddechowej lub krążeniowej. · Rozszerzenie wiedzy i umiejętności praktycznych wymaganych do przeprowadzenia interwencji zapobiegających rozwinięciu się niewydolności oddechowej lub zatrzymania krążenia u pacjentów pediatrycznych.

Adresaci kursu: Personel medyczny: lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni pracujący bezpośrednio z pacjentami pediatrycznymi. Powinni oni posiadać doświadczenie i odpowiednie kwalifikacje medyczne.

Program 1. Przygotowanie przed kursem: każdy uczestnik otrzymuje materiały do kursu (podręcznik, Pre-test, program) w formie elektronicznej bądź również papierowej /co najmniej 3 tygodnie przed kursem/ z zaleceniem zapoznania się z jego treścią. Pre-test Jest to test wyboru mający na celu ocenę poziomu wiedzy wyjściowej kandydatów. Jego wynik nie wpływa na ocenę końcową na kursie. 2. Kurs trwa dwa dni. Zajęcia prowadzone są przez instruktorów ERC. Składają się na niego wykłady, pokazy, dyskusje i stacje ćwiczeniowe. Jednym z elementów przekazywania wiedzy są również scenariusze symulowane na manekinach przystosowanych do wykonywania zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych (dostęp dożylny, wentylacja przyrządowa, intubacja, możliwość generowania zaburzeń rytmu serca, wykonanie defibrylacji).

Wykłady:
· Rozpoznanie dziecka poważnie chorego.
· Wprowadzenie do zaopatrywania dróg oddechowych.
· Zaburzenie rytmu serca.
· Pacjent po urazie – zaopatrzenie.
· Resuscytacja noworodka.
· Opieka poresuscytacyjna.

Ćwiczenia i warsztaty:
· Zaopatrzenie dróg oddechowych
· Monitoring, rozpoznawanie zaburzeń rytmu, dwunastoodprowadzeniowe EKG
· Defibrylacja
· Zaburzenia rytmu serca – leczenie
· Równowaga kwasowo-zasadowa
· Zatrzymanie krążenia – scenariusze ćwiczeniowe
· Zatrzymanie krążenia w sytuacjach szczególnych /zanurzenie podtopienie, hipotermia, ciąża, anafilaksja, zatrucia, astma, hypowolemia/

Dyskusja:
· Etyka w resuscytacji

Pokazy
Demonstracje działań przez grupę doświadczonych instruktorów mającą na celu przekazanie, na podstawie symulowanych scenariuszy, umiejętności oceny krytycznie chorego dziecka i podjęcie właściwych decyzji terapeutycznych. Odbywają się one przy wykorzystaniu elementów pozytywnej krytyki.

Ocena:
Opiera się na kilku elementach. Zaliczenie praktyczne dotyczy znajomości algorytmów postępowania w przypadkach obecności ciała obcego w drogach oddechowych, podstawowych czynności resuscytacyjnych. Umiejętności uczestników poddawane są również ocenie podczas scenariuszy egzaminacyjnych. Teoretycznym zaliczeniem jest test wyboru, zakresem obejmujący materiał z kursu.

Certyfikat uzyskuje się po zaliczeniu egzaminów teoretycznego i praktycznego na okres 3 lat.
Implementacja kursu na terenie Polski przez Polską Radę Resuscytacji w roku 2004, dzięki staraniom Elżbiety Byrskiej-Maciejasz, Rafała Surmacza.

Partnerzy :

Top