BLS


NLS - OSTATNIE MIEJSCA - ZAPIS !!!
Basic Life Support/Automated External Defibrillation (BLS/AED) - Podstawowe zabiegi resuscytacyjne i automatyczna defibrylacja zewnętrzna


Cele kursu :

Szkolenie osób z zakresu pierwszej pomocy i obsługi automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED)

Adresaci kursu:

Kurs kierowany jest do osób bez przeszkolenia medycznego. Odbiorcami mogą być zakłady pracy, przedsiębiorstwa, szkoły poprzez różnego rodzaju instytucje oraz zwykli obywatele.

Program kursu:
przygotowania przed kursem: każdy uczestnik otrzymuje podręczniki do kursu /co najmniej tydzień przed kursem/ z zaleceniem zapoznania się z jego treścią. · kurs trwa dwa dni (możliwe jest również jednodniowe szkolenie - wyłącznie BLS-AED bez kursu instruktorskiego). Pierwszy dzień, podzielony na dwie części poświęcony jest podstawowym zabiegom ratującym życie BLS - rozpoznanie poszkodowanego w stanie zagrożenia życia, zastępcza wentylacja (użycie maski twarzowej, chusty twarzowej), uciskanie klatki piersiowej, algorytm postępowania w przypadku obecności ciała obcego w drogach oddechowych, pozycja boczna bezpieczna /4 godziny zajęć/ oraz obsłudze automatycznego defibrylatora zewnętrznego wraz z elementami BLS /4 godziny zajęć/. Każda z wymienionych części zaczyna się wykładem, a kończy zaliczeniem. Prezentowane treści zgodne są z aktualnymi wytycznymi ERC. Zajęcia prowadzą Instruktorzy Polskiej Rady Resuscytacji. Standard szkolenia przewiduje zajęcia w grupach po 6 osób przypadających na jednego instruktora. Dzień drugi to Kurs Instruktorski (do kursu przystąpić może osoba, która ukończyła 18 lat). Poruszana tematyka na kursie to techniki nauczania osób dorosłych. Elementy prowadzenia wykładów, ćwiczeń, pokazów edukacyjnych oraz egzaminowania są przedstawiane na wykładach oraz podczas ćwiczeń praktycznych. Po dwóch dniach kursu podejmowana jest decyzja o osobach, które według standardów opracowanych przez ERC spełniają kryteria „Instructor Trainer”. Osoby takie po przeprowadzeniu co najmniej dwóch kursów pod okiem starszych instruktorów zostają samodzielnymi instruktorami. Ilość osób na kursie - maksymalnie 30 osób /5 grup po 6 osób/.

Ocena:
Odbywa się ona na podstawie formularzy wypełnionych podczas oceny ciągłej na kursie. Po pozytywnym ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje certyfikat Polskiej i Europejskiej Rady Resuscytacji ważny zgodnie z datą certyfikatu.
Implementacja kursu na terenie Polski przez Polską Radę Resuscytacji w roku 2001, dzięki staraniom Grzegorza Cebuli


Partnerzy :

Top