BLS INSTRUCTOR


NLS - OSTATNIE MIEJSCA - ZAPIS !!!
Basic Life Support Instructor (BLS-I) - Podstawowe zabiegi resuscytacyjne - kurs instrukotrski


Cele kursu :

Przygotowanie osób nominowanych jako „Instructor Potential” po kursach BLS/AED do nauczania na tychże kursach.

Adresaci kursu:

W kursie mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły kurs BLS/AED, gdyż materiały i program kursu jest oparty właśnie na nim.

Ocena:

Podczas kursu prowadzona jest ocena ciągła

Pozytywny wynik kursu wiąże się z otrzymaniem certyfikatu Europejskiej Rady Resuscytacji - instruktora kandydata /IC/ co umożliwia zrobienie dwóch kursów stażowych w ciągu dwóch lat, po tym okresie status zostanie cofnięty do „Instructor Potential” i kurs BLS-I należy powtórzyć. Po pozytywnym zaliczeniu drugiego kursu stażowego - kandydat otrzymuje status pełnego instruktora.


Partnerzy :

Top