UMOWY NA ORGANIZACJĘ SZKOLEŃ

Wzory umów o współpracy :

Bardzo prosimy o pobranie umów i zapoznanie się z nimi.Jeżeli akceptujecie Państwo warunki zawarte w umowach, prosimy o wypełnienie formularza poniżej, ze względu na uaktualnienie danych.

Uwaga ! : Preferowaną formą podpisu umowy jest podpis elektroniczny, podpisane umowy wysyła Polska Rada Resuscytacji.
Po pozytywnej weryfikacji ośrodka umowy zostaną podpisywane i odesłane!

wzór umowy -resuscytacja krążeniowo oddechowa i automatyczna defibrylacja zewnętrzna (BLS/AED) Provider - przeczytaj

wzór umowy -resuscytacja krążeniowo oddechowa i automatyczna defibrylacja zewnętrzna (BLS/AED) Instructor - przeczytaj

wzór umowy - zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych (ALS) - przeczytaj

wzór umowy - zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u dzieci (EAPLS) - przeczytaj

wzór umowy- natychmiastowa pomoc w stanach zagrożenia życia (ILS) - przeczytaj

wzór umowy - zabiegi resuscytacyjne u noworodka (NLS) - przeczytaj

wzór umowy - kurs urazowy (ETC) - w przygotowaniu

Jestem zainteresowany współpracą w zakresie umów :

  ALS
  EPALS
  NLS
  ILS
  BLS - Instructor
  BLS - Provider  

Nazwa firmy, adres *
Reprezentowana przez
NIP *
KRS *
REGON *
Osoba reprezentujaca Organizatora (CoSy) *
Adres email do korespondencji *
Telefon *

* wersja umowy

W przypadku wersji wyboru wersji papierowej
i innego adresu wysyłki niż w umowie
proszę podać adres wysyłki dokumentów


      Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych wyłącznie na potrzeby niniejszego zgłoszenia.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rejestracji umowy.

Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.
Administratorem danych jest Polska Rada Resuscytacji.Partnerzy :

Top