Wytyczne 2021
wydanie książkowe !Pomoc medyczna Ukrainie

Edukacja dla życia

Polska Rada Resuscytacji oferuje szeroki zakres kursów i wytycznych dotyczących współczesnej resuscytacji krążeniowo-oddechowej.


Narody ratujące życie, społeczności gotowe do reagowania na zatrzymanie akcji serca. Taka jest wizja przyszłości. Cel ERC i PRC. Aby to osiągnąć, potrzebujemy szkoleń i edukacji. Aby wiedzieć, czego uczyć, potrzebujemy wskazówek. Aby mieć dobre wytyczne oparte na dowodach, potrzebujemy nauki. A do tego potrzebujemy zmotywowanych ludzi gotowych do zmiany serc i umysłów. Badań, edukacji i działania.

Aktualności

Informacje

Partnerzy :

Top