WYTYCZNE 2005

 

Polska Rada Resuscytacji

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

31-202 Kraków, ul. Prądnicka 80

Adres do korespondencji: Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii CM UJ,

ul Kopernika 17, 31-501 Kraków,

tel./fax.: 0 prefix 12 424-77-97, e-mail: msandres@cyf-kr.edu.pl,

http://www.prc.krakow.pl

KOMITET WYKONAWCZY:

Prof. dr hab. J. Andres - Prezes

Dr hab. A. Mysiak - Wiceprezes

Prof. dr hab. R. Lauterbach - Wiceprezes

Lek med. E. Drab – Sekretarz

Dr med. M. Ziętkiewicz- Skarbnik

Prof. dr hab. J. Jakubaszko

Dr med. A. Rasmus

 

Nr rachunku bankowego:

PKO BP S.A. I  O/Kraków

PLN:
57 102028920000550201265131

EURO:
13 102028920000540200285205

REGON:  356519338

NIP 945 – 19 – 67 – 743

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kraków, dnia 28.XI.2005 r.

 

 

Z okazji publikacji Wytycznych Resuscytacji 2005

zapraszamy

 

 

na otwarte Zebranie Komitetu Wykonawczego Polskiej Rady Resuscytacji (www.prc.krakow.pl) połączone z sesją naukową p.t.:

 

 

„Zmiany w Wytycznych Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej 2005”

 

 

Dnia 15 grudnia 2005 r. w godz. 11.00 – 13.00 w Sali Seminaryjnej Kliniki Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii CMUJ w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II, Kraków ul. Prądnicka 80

Program:
Od godz. 11.00 do 12.20 wystąpienia informacyjne dotyczące zmian w Wytycznych:
 

 1. Konsensus nauki i rekomendacji postępowania w resuscytacji krążeniowo-oddechowo- mózgowej 2005 według Europejskiej Rady Resuscytacji:
  Janusz Andres 5 min

 2. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne:
  Grzegorz Cebula 10 min

 3. Defibrylacja i automatyczna defibrylacja zewnętrzna:
  Edyta Drab 10 min

 4. Specjalistyczne zabiegi resuscytacyjne (ALS):
  Paweł Krawczyk 10 min

 5. Resuscytacja dzieci i noworodków:
  Elżbieta Byrska-Maciejasz 10 min

 6. Zasady nauczania resuscytacji:
  Grzegorz Zając 10 min

 7. Etyka:
  Janusz Andres 5 min

 

Wystąpienie przedstawiciela Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 5 min
Wystąpienie przedstawiciela Fundacji Świat Dzieciom 5 min
Od godz. 12.20 do 12.40 Dyskusja
Od godz. 12.40 do 13.00 Konferencja prasowa

 

Sekretarz Polskiej Rady Resuscytacji

Lek. med. Edyta Drab

Prezes Polskiej Rady Resuscytacji

Prof. dr hab. med. Janusz Andres

 

 

Powrót do poprzedniej strony