SZKOLENIA


Najbliższe szkolenia (GIC) dla potencjalnych instruktorów kursów ALS, EPLS i NLS :

GIC 01-02.06.2019 POZNAŃ - dla potencjalnych instruktorów kursu EPLS

GIC 12-13.10.2019 KRAKÓW - dla potencjalnych instruktorów kursu ALS i NLS


Najbliższe certyfikowane szkolenia :

ALS 21-22.09.2019 Kraków - cena 1200 PLN
NLS 28.09.2019 Kraków - cena 750 PLN
NLS 29.09.2019 Kraków - cena 750 PLN
ILS 14.11.2019 Kraków - cena 550 PLN !

w razie pytań - kontakt : kursy@prc.krakow.pl


Wzory umów dla organizatorów certyfikowanych kursów PRC/ERC

Kalendarz Szkoleń - Europejskiej Rady Resuscytacji
Ze względu na dość liczne zapytania informujemy, iż :

1) Zostanie Instruktorem ERC, nie jest jednoznaczne z możliwością wydawania certyfikatów !!!

2) Certyfikaty (z logotypem ERC/PRC) wydaje WYŁĄCZNIE ośrodek szkoleniowy, który ma podpisaną stosowną umowę z Polską Radą Resuscytacji na organizację certyfikowanych szkoleń medycznych.

3) Instruktor to osoba pracująca w grupie innych instruktorów, a nad całokształtem merytorycznym i dydaktycznym czuwa dyrektor kursu.

4) Instruktorem zostaje osoba dostrzeżona przez kadrę instruktorską na kursie, posiadająca odpowiedni potencjał przekazywania wiedzy, która ukończy stosowny kurs instruktorski oraz pozytywnie ukończy kursy stażowe:

a) aby zostać instruktorem ERC kursu BLS/AED (podstawowe zabiegi resuscytacyjne i automatyczna defibrylacja zewnętrzna) należy odbyć kurs podstawowy BLS/AED Provider, następnie zapisać się na kurs instruktorski BLS/AED Instructor. Po pozytywnym zaliczeniu kursu instruktorskiego osoba taka otrzymuje status IC – czyli instruktora kandydata (Instructor Candidate) – po pozytywnym zaliczeniu dwóch kursów stażowych otrzymuje status FI – pełnego instruktora (Full Instructor)

b) Instruktor kursów zaawansowanych (ALS, EPALS, NLS, ETC) to osoba dostrzeżona na jednym z tych kursów, po decyzji kadry instruktorskiej i dyrektora otrzymuje statut IP – potencjalnego instruktora (Instructor Potencial) – jeżeli jest zainteresowana kontynuacją kariery instruktorskiej powinna oczekiwać informacji o kursie GIC (General Instructor Course), dla odpowiedniej grupy tj. ALS, EPALS, NLS, ETC. Po jego odbyciu i pozytywnym zaliczeniu otrzymuje statut IC – instruktora kandydata (Instructor Candidate). Następnie, aby zostać pełnym instruktorem musi w dowolnych ośrodkach odbyć dwa kursy stażowe. Po drugim pozytywnie ukończonym stażu otrzymuje statut FI – pełnego instruktora (Full Instructor)

poprzednie szkolenia

ALS 25-26.05.2019 Kraków
NLS 19.05.2019 Kraków
NLS 18.05.2010 Kraków
ALS 10-11.05.2019 Kraków
GIC 27-28.04.2019 Kraków (ALS/ETC)
ALS 06-07.04.2019 Kraków
ETC 30.03-01.04.2019 Kraków
NLS 18.03.2019 Kraków
NLS 17.03.2019 Kraków
NLS 09.02.2019 Kraków
NLS 10.02.2019 Kraków
NLS 01.12.2018 Kraków
NLS 02.12.2018 Kraków
EPLS 15-16.12.2018 Kraków
NLS 06.10.2018 Kraków
ALS 08-09.09.2018 Kraków
ALS 07-08.07.2018 Kraków
NLS 24.06.2018 Kraków
ALS 26-27.05.2018 Kraków
GIC 21-22.04.2018 Kraków
EPLS 14-15.04.2018 Kraków
NLS 13.05.2018 Kraków
NLS 12.05.2018 Kraków
NLS 17.03.2017 Kraków
NLS 18.03.2018 Kraków
NLS 28.10.2017 Kraków
NLS 29.10.2017 Kraków
GIC 21-22.10.2017 (ALS) Kraków
GIC 14-15.10.2017 Kraków (EPLS/NLS)
ALS 30.09-01.10.2017 Kraków
EPLS 09-10.09.2017 Kraków
NLS 10.06.2017 Kraków
NLS 11.06.2017 Kraków
ALS 27-28.05.2017 Kraków
NLS - 14.05.2017 Kraków
ALS 04-05.03.2017 Kraków
GIC 18-19.03.2017 Kraków
NLS 11.03.2017 Kraków
NLS 01.04.2017 Kraków
NLS 02.04.2017 Kraków

Opisy kursów :

Basic Life Support/Automated External Defibrillation (BLS/AED)
- Podstawowa Pierwsza Pomoc i Automatyczna Defibrylacja Zewnętrzna

Advanced Life Support(ALS) - Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u dorosłych

Immediate Life Support (ILS) - NATYCHMIASTOWA POMOC W STANACH ZAGROŻENIA ŻYCIA !

European Pediatric Life Support (EPLS) - Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u dzieci

Newborn Life Support Course (NLS) - Resuscytacja noworodka


European Trauma Course (ETC) - Kurs urazowy - wewnątrzszpitalny

Generic Instructor Course (GIC) - Kurs Instruktorski

ITLS Advanced Provider Course - Kurs urazowy - przedszpitalny -
- Zaawansowane zabiegi ratujące życie w obrażeniach ciała w opiece przedszpitalnej


W sprawach kursów proszę o kontakt :
Tomasz Galewicz
e-mail: kursy@prc.krakow.pl

Facebook Gallery

PRC w portalach

Nasze linki do portali społecznościowych

Kontakt

Polska Rada Resuscytacji

Adres:Ul. Radziwiłłowska 4
    31-026 Kraków
TEL.+48 12 44 66 971
FAX: +48 12 44 66 972
E-mail: biuro@prc.krakow.pl

godziny otwarcia : pn-pt :10 - 14
This template downloaded form free website templates