Wytyczne 2010...

 

 

 

 

 

 AKTUALNOŚCI

NZOZ DIAKONIA WANG  -  właśnie trwa tygodniowy okres propagowania Naszych Przyjaciół...

Kraków, 25 października 2012

Szanowni Państwo,

Dokładnie za rok od dnia dzisiejszego w dniach 25 - 26 października 2013 roku odbędzie się w Krakowie dwudniowe Sympozjum Europejskiej Rady Resuscytacji pod hasłem „Outcomes” co znaczy „efekty resuscytacji”. Jesteśmy dumni z wyboru Krakowa, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Polskiej Rady Resuscytacji jako organizatorów tego niezwykle prestiżowego wydarzenia. Liczymy na liczny udział w tym Sympozjum lekarzy, pielęgniarek oraz ratowników z całej Polski oraz wszystkich krajów Europejskich i pozaeuropejskich. Będzie to jak dotychczas najważniejsze wydarzenie w dwunastoletniej historii Polskiej Rady Resuscytacji. Dlatego już od dnia dzisiejszego rozpoczynamy przygotowania do tego wydarzenia kierując na ten cel wszystkie nasze wysiłki i możliwości organizacyjne prosząc Państwa o wsparcie.
Ze względu na przyznanie Krakowowi Sympozjum ERC „Outcomes” w dniach 25 - 26 października 2013 roku, zaplanowany na ten rok VI Międzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji odbędzie się w innym terminie.
Już wkrótce wszelkie informacje na temat Sympozjum ERC „Outcomes” dostępne będą na stronach internetowych www.erc.edu  oraz www.prc.krakow.pl

Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia w Krakowie!

Prof. dr hab. med. Janusz Andres
Prezes Polskiej Rady Resuscytacji

dodano 25 października 2012

Szanowni Państwo! miło nam poinformować o kolejnej akcji prowadzonej w całej Polsce a mianowicie Kampanii społecznej „AED + Ty = Życie”, której Polska Rada Resuscytacji udzieliła wsparcia merytorycznego.
Celem kampanii jest rozpropagowanie idei defibrylacji półautomatycznej AED w przestrzeni publicznej u osób z nagłym zatrzymaniem serca. Chcemy przekonać społeczeństwo, że defibrylatory AED mogą być wykorzystane przez osoby bez przeszkolenia medycznego.
Więcej na stronie: http://www.AEDplusTY.pl/

Kampania społeczna  AED + Ty = Życie
dodano 23 października 2012
Światowy Dzień Serca...
dodano 29 września 2012

Iskra dla serca

Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland http://ifmsa.pl/ niejednokrotnie dało się poznać jako animator działań na rzecz społeczeństwa. Tym razem Oddział Śląsk IFMSA-Poland wdraża projekt Iskra dla serca, który stawia sobie za cel zwiększenie masowej skuteczności zastosowania AED... nasze działania opierają się na trzech podstawowych filarach: edukacji, promocji i zwiększeniu dostępności - mówi Marek Dryżałowski, Koordynator lokalny projektu, student Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Polska Rada Resuscytacji sprawuje patronat merytoryczny projektu, który jak wierzymy stanie się kolejnym powodem zwrócenia uwagi na problematykę nagłych zatrzymań krążenia NZK oraz miejsce rozmieszczenia defibrylatorów...
Życzymy powodzenia pomysłodawcom akcji oraz instytucjom i organizacjom ją wspierających.
Strona projektu na Fb:
http://www.facebook.com/pages/Iskra-dla-Serca/173302962747912
 Iskra dla Serca...

 

Międzynarodowym Stowarzyszeniem Studentów Medycyny IFMSA–Poland... 

dodano 26 marca 2012

II Konferencja - Leczenie Chorych po Nagłym Pozaszpitalnym Zatrzymaniu Krążenia w Małopolsce

 14 marca 2012, Polska Rada Resuscytacji, ul. Radziwiłłowska 4, Kraków

Uczestnikami II już Konferencji poświęconej Nagłym Zatrzymaniom Krążenia (NZK) byli Ordynatorzy Oddziałów Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziałów Kardiologii Szpitali w Małopolsce.

Na konferencji poruszono tematykę rejestracji-akwizycji w dalszym ciągu mało poznanej skali pozaszpitalnych nagłych zatrzymań krążenia w Polsce a w szczególności w Małopolsce w kontekście min. europejskiego programu EuReCa.

Gościem specjalnym Konferencji był dr med. Jan-Thorsten Gräsner z Klinik für Anästhesiologie und Operative Intensivmedizin który przedstawił zasady prowadzenia rejestru i aktualne dane przypadków pozaszpitalnego nagłego zatrzymania krążenia programu EuReCa Europejskiej Rady Resuscytacji.

Prezentacja z wystąpienia dr med. Jana - Thorstena Gräsnera:
EuReCa - EUROPEAN REGISTRY for CARDIAC ARREST: Site Visit Krakau 2012


Konferencję, którą zorganizowała Polska Rada Resuscytacji z jej Prezesem prof. dr hab. Januszem Andresem wsparli także prof. dr hab. Krzysztof Żmudka oraz prof. dr hab. Dariusz Dudek

Dr. med. Jan-Thorsten Gräsner
Ärztlicher Leiter Notfallmedizin
Klinik für Anästhesiologie und Operative Intensivmedizin
Schwanenweg 21, 24105 Kiel
email:  graesner@anaesthesie.uni-kiel.de
www.uni-kiel.de/anaesthesie   ▪   www.uk-sh.de

Relacja zdjęciowa pod adresem:

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150616243849220.388797.234068474219&type=1  
 

dodano 14 marca 2012
 

Miło nam poinformować, iż w dniu 25 stycznia 2012 Polska Rada Resuscytacji podpisała porozumienie o partnerstwie z Czeską Radą Resuscytacji www.resuscitace.cz dotyczącym prowadzenia kursów certyfikowanych ERC.

W imieniu stron porozumienie w Krakowie podpisali: Prezes Polskiej Rady Resuscytacji - prof. dr hab. Janusz Andres oraz Vice-prezes Czeskiej Rady Resuscytacji - mgr. Marek Uhlíř.


dodano 25 stycznia 2012

To już kolejna gra edukacyjna na stronach Polskiej Rady Resuscytacji w dziale poświęconym szerzeniu wiedzy poprzez naukę i zabawę...

http://www.prc.krakow.pl/edu/learning/ 

Tym razem swoją grę "Pierwsza pomoc BLS/AED" udostępniła firma
http://www.szkolenia-bhp24.pl/
 

dodano 18 stycznia 2012

Miło nam poinformować, iż w dniu dzisiejszym tj. 17 stycznia 2012 Pan Arek Bednarz z Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego  kliknięciem "Lubię to" jako jedna z osób na portalu społecznościowym Facebook, które lubią Polska Rada Resuscytacji - Polish Resuscitation Council pierwszy przekroczył magiczną cyfrę
                             
 2 500
Serdecznie GRATULUJEMY...
Zespół Redakcyjny strony


Adres konta Facebook: http://www.facebook.com/pages/Polska-Rada-Resuscytacji-Polish-Resuscitation-Council/234068474219

dodano 17 stycznia 2012

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy...

Po raz kolejny zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która swoją działalność zaczynała od ratowania życia noworodków chorych na serce. Po 20 latach nadal priorytetem w działaniach jest noworodek. W tym roku WOŚP skoncentruje się nad opieką medyczną nad wcześniakiem, ale także nad zdrowiem chorej na cukrzycę mamy w ciąży, nad którą roztacza już od kilku lat opiekę związaną z zagrożeniami jakie niesie ta choroba.

dodano 06 stycznia 2012

Pierwsza pomoc i resuscytacjia krążeniowo-oddechowa...

Od dnia dzisiejszego w sprzedaży kolejne wydanie podręcznika dla studentów... wydawnictwo
Już po raz trzeci w ciągu ostatnich dziesięciu lat mam przyjemność poinformować Państwa o wznowieniu wydania Podręcznika „Pierwsza pomoc i resuscytacja krążeniowo-oddechowa”.
Od pierwszego wydania w roku 2000 wiedza na temat resuscytacji i pierwszej pomocy znacznie się wzbogaciła, co można prześledzić porównując Wytyczne Resuscytacji z 2000, 2005 i aktualne z roku 2010 dostępne w wersji elektronicznej oraz książkowej poprzez stronę Polskiej Rady Resuscytacji www.prc.krakow.pl

dodano 19 listopada 2011

wybrane zaburzenia rytmu serca...

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z materiałami multimedialnymi pt. Wybrane zaburzenia rytmu serca.
Mamy nadzieję, że przedstawiona platforma edukacyjna stanie się areną do wymiany poglądów i wzbogaci wiedzę praktyczną postępowania ratunkowego w nagłych stanach sercowo-naczyniowych.
Autorzy

dodano 13 listopada 2011


I Konferencja Leczenie Pacjentów z Pozaszpitalnym Nagłym zatrzymaniem Krążenia (NZK) w Województwie Małopolskim

 19 października 2011

Krakowski Szpital Specjalistyczny imienia Jana Pawła II

 ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków


 

 

 

  

 

 

 

 

 

Prezentacje z Konferencji poniżej zgodnie z PROGRAMEM


Zapis wideo Konferencji transmitowanej do Internetu znajduje się na koncie Facebook oraz YouTube Polskiej Rady Resuscytacji

http://www.youtube.com/user/PRCresuscytacja

http://www.facebook.com/pages/Polska-Rada-Resuscytacji-Polish-Resuscitation-Council/234068474219

Sesja 1 - Prowadzący: Jerzy Sadowski, Krzysztof Żmudka

Leczenie pozaszpitalnego NZK zgodnie z Wytycznymi Europejskiej i Polskiej Rady Resuscytacji oraz konieczność rejestracji przypadków NZK i monitorowania przeżywalności po NZK w Małopolsce: J. Andres

Rola Pogotowia Ratunkowego w leczeniu pozaszpitalnego NZK w Małopolsce M. Popławska

Powszechny dostęp do defibrylacji oraz wstępne wyniki programu EuReCa w Małopolsce cz.I: B. Frączek

Powszechny dostęp do defibrylacji oraz wstępne wyniki programu EuReCa w Małopolsce cz.II: G. Cebula

Leczenie Ostrych Zespołów Wieńcowych w Małopolsce: D. Dudek  

NZK i PCI: 10-cio letnie doświadczenia oraz kryteria przyjmowania chorych po NZK do pracowni kardiologii inwazyjnej: A. Zeliaś

Sesja 2 - Prowadzący: Janusz Andres, Dariusz Dudek

Hipotermia terapeutycza po pozaszpitalnym NZK - aktualne dane z Polski: P. Krawczyk

Hipotermia terapeutyczna po NZK - doświadczenia Instytutu Kardiologii: D. Dudek, B. Zawiślak, R. Depukat, S. Arif - prezentacja w opracowaniu

dodano 23 października 2011

Światowy Dzień Serca -  25 września 2011
Światowy Dzień Serca, 25 września 2011... 

Światowy Dzień Serca, obchodzony po raz 12-ty w ponad 120 krajach, ma na celu szerokie upowszechnienie podstawowej wiedzy o schorzeniach serca i naczyń oraz o możliwościach ich leczenia i profilaktyki. Program tegorocznego Dnia obejmował promocję aktywnej profilaktyki fizycznej oraz wskazywał na najważniejsze zagrożenia zdrowia XXI wieku: miażdżycę, nadciśnienie tętnicze, otyłość, stres i depresję...
Hasło organizowanego dnia to: Pamiętaj o sercu, Miej serce dla serca, Zawalcz o swoje serce (international theme: One World, One Home, One Heart). Uroczystości obchodów Światowego Dnia Serca gromadzą co rok na Rynku Głównym ok. 50 - 60 tysięcy mieszkańców Krakowa.

Relacje zdjęciowe na koncie Facebooka PRC pod adresami:
http://www.facebook.com/pages/Polska-Rada-Resuscytacji-Polish-Resuscitation-Council/234068474219#!/media/set/?set=a.10150307729779220.342326.234068474219&type=1
http://www.facebook.com/pages/Polska-Rada-Resuscytacji-Polish-Resuscitation-Council/234068474219#!/media/set/?set=a.10150308162724220.342442.234068474219&type=1  

dodano 25 września 2011

Małopolska Grupa ds. walki
z Nagłym Zatrzymaniem Krążenia NZK

W dniu 5 lipca 2011 odbyło się spotkanie założycielskie Małopolskiej Grupy ds. leczenia NZK (nagłe zatrzymanie krążenia). W spotkaniu udział wzięli min. prof. Anetta Undas, prof. Krzysztof Żmudka, prof. Dariusz Dudek, doc. Rafał Drwiła oraz prof. Janusz Andres - Prezes Polskiej Rady Resuscytacji...
Kolejne spotkanie z kilku jakie miały miejsce w
Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym imienia Jana Pawła II planowane jest na 19 października br.
i dotyczyć będzie stosowania hipotermii po zatrzymaniu krążenia
.
Planowa jest transmisja online do Internetu dla ośrodków poza Małopolską.
Firmy zainteresowane byciem sponsorem transmisji do Internetu prosimy o kontakt pod nr tel. (12) 446 69 71 (w godz. 8:00-15:00)
lub o kontakt mailowy: 
biuro@prc.krakow.pl 
Oferta dla firm > > >

dodano 19 września 2011

Światowy Dzień Pierwszej Pomocy - 10 września 2011 

Flaga Czerwonego Krzyża...Flaga Czerwonego Półksiężyca... 

W 2000 roku Organizacja Międzynarodowego Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca ustanowiła Światowy Dzień Pierwszej Pomocy, który obchodzony jest w drugą sobotę września. Misją tego dnia, który odbywa się prawie na całym świecie jest rozpowszechnianie zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy.
Niestety bardzo często świadkowie zdarzeń i wypadków odchodzą lub odjeżdżaja, jedni mówią o szoku, inni twierdzą, że po prostu nie potrafili nic zrobić.
Efekt jest często tylko jedenśmierć poszkodowanego.

Ktoś, kto nie udzieli pierwszej pomocy może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej.

Artykuł 162 kodeksu karnego mówi:
Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
Nie popełnia przestępstwa, kto nie udziela pomocy, dom której jest poddanie się zabiegowi lekarskiemu albo w warunkach, w których możliwa jest niezwłoczna pomoc ze strony instytucji lub osoby lub osoby do tego powołanej.

dodano 10 września 2011

Miło nam poinformować, iż w dniu dzisiejszym tj. 8 września 2011 Pan Paweł Maciek Matyjasek z Legionowskiego WOPR  kliknięciem "Lubię to" jako jedna z osób na portalu społecznościowym Facebook, które lubią Polska Rada Resuscytacji - Polish Resuscitation Council pierwszy przekroczył magiczną cyfrę
                             
 2 000

Serdecznie GRATULUJEMY...
Zespół Redakcyjny strony


Adres konta Facebook: http://www.facebook.com/pages/Polska-Rada-Resuscytacji-Polish-Resuscitation-Council/234068474219

dodano 8 września 2011

Galeria Plakatów zmarłego w dniu 31 sierpnia
Prof. MIECZYSŁAWA GÓROWSKIEGO
wielkiego artysty oraz współpracownika związanego
z Polską Radą Resuscytacji od początku jej powstania, twórcy logo oraz plakatów Kongresowych
Polskiej Rady Resuscytacji... 
 
     Logo
Polskiej Rady Resuscytacji 

     
 Etyka i Prawo w Resuscytacji Polska Rada Resuscytacji
Kraków, 15-18 listopada 2001

(plakat pierwowzór logo
Polskiej Rady Resuscytacji)
I Międzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji Kraków, 22 maja 2003
 

II Międzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji
Kraków, 23-26 czerwca 2005

   
III Międzynarodowy Kongres
Polskiej Rady Resuscytacji
Kraków, 27-29 września 2007
IV Międzynarodowy Kongres
Polskiej Rady Resuscytacji
Kraków, 24-25 września 2009
 
V Międzynarodowy Kongres
Polskiej Rady Resuscytacji
Kraków, 08-10 czerwca 2011


dodano 2 września 2011

Ratuj Życie...

Dnia 8 czerwca br., podczas V Międzynarodowego Kongresu Polskiej Rady Resuscytacji http://www.prc.krakow.pl/arc/kon.htm zainaugurowana została Kampania Społeczna pod nazwą Ratuj Życie, którą PRC objęła swoim patronatem.
Celem projektu jest podniesienie świadomości Polaków w zakresie ratowania ludzkiego życia.
Najważniejszym elementem Kampanii jest pierwsza w Polsce interaktywna aplikacja dostępna na telefon komórkowy, która może zwiększyć przeżywalność osób doznających Nagłego Zatrzymania Krążenia (NZK). Komunikaty głosowe, tekst oraz zdjęcia dokładnie instruują użytkownika krok po kroku, jakie czynności podjąć w sytuacji zagrożenia.
Projekt jest pomysłem dwójki Przyjaciół – Instruktorów Polskiej i Europejskiej Rady Resuscytacji, Jerzego Jaskuły, na co dzień ratownika medycznego zajmującego się m.in. certyfikowanymi szkoleniami medycznymi i nauczaniem pierwszej pomocy oraz Michała Madeyskiego na co dzień związanego z branżą IT.
Szczegółowe informacje na temat Kampanii oraz aplikacja do pobrania (od dnia 30 czerwca br.) pod adresem: http://www.ratujzycie.eu 


Zapraszamy również na http://www.facebook.com/ratujzycie  gdzie przekazywane są najświeższe informacje dotyczące kampanii.

dodano 2 lipca 2011

Wytyczne resuscytacji 2010...

Miło nam poinformować, iż z dniem dzisiejszym wersja książkowa WYTYCZNYCH RESUSCYTACJI 2010 jest już dostępna w sprzedaży.

Zamówienie pod zakładką Wydawnictwo.

Jednocześnie prosimy o pomoc w jak najszerszym rozpowszechnieniu WYTYCZNYCH RESUSCYTACJI 2010 poprzez podanie adresu strony zachęcamy do szerokiego ich stosowania:
http://www.prc.krakow.pl/2010 - wersja elektroniczna Wytycznych resuscytacji 2010

dodano 29 czerwca 2011

Prof. dr. Bernd Böttiger 

Podczas uroczystej Ceremoni otwarcia
V Międzynarodowego Kongresu Polskiej Rady Resuscytacji trwającego w dniach 8-10 czerwca 2011, został wręczony Prof. dr Berndowi W. Böttigerowi tytuł Członka Honorowego Polskiej Rady Resuscytacji. Dotychczasowi Członkowie Honorowi Polskiej Rady Resuscytacji to: Zdzisław Rondio, Aleksander Kwaśniewski, Peter Baskett, Leo Bossaert, Dietrich Kettler, David Robinson.

http://anaesthesie.uk-koeln.de/zielgruppen/unser-team/klinikleitung/prof.-dr.-bernd-w.-boettiger-d.e.a.a

www.kongres.prc.krakow.pl   www.kongres.prc.krakow.pl/PROGRAM_pelny.pdf

dodano 12 czerwca 2011

Wytyczne resuscytacji 2010...

Dzisiaj, po siedmiomiesięcznej trudnej pracy nad tłumaczeniem, Polska Rada Resuscytacji udostępniła na stronie http://www.prc.krakow.pl/2010/ pełną elektroniczną wersję Wytycznych Resuscytacji 2010 Europejskiej Rady Resuscytacji.
Życząc owocnej lektury zapraszam jednocześnie do udziału w V-tym Międzynarodowym Kongresie Polskiej Rady Resuscytacji, który odbędzie się w dniach 8-10 czerwca 2011 w Auditorium Maximum Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie.
Rejestracja i program na stronie:
www.kongres.prc.krakow.pl   www.kongres.prc.krakow.pl/PROGRAM.pdf

_________________
Prof. dr hab. med. Janusz Andres
Prezes Polskiej Rady Resuscytacji

dodano 21 maja 2011

Konkurs "RATUJ ZYCIE" - Wytyczne ERC 2010...
Konkurs "RATUJ ŻYCIE" pod patronatem Polskiej Rady Resuscytacji organizowany przez OSPS BHP oddział Radom oraz miesięczniki "Przyjaciel przy Pracy" i "Praca i Zdrowie"... zapoznaj się z warunkami konkursu, wygraj jedną z trzech nagród  

dodano 26 kwietnia 2011

Zabiegi Resuscytacyjne u Noworodka

Do nabycia Plakaty (70 x 49 cm) z Algorytmami postępowania resuscytacyjnego - Wytyczne Resuscytacji 2010 ERC (1 szt. - 5 PLN brutto) więcej pod zakładką Wydawnictwo

Dostępne plakaty dla: BLS/AED, NLS, PaedBLS, PALS, IHBLS-A, ALS, ALS-BRAD, ALS-TACH zgodnie z: http://www.prc.krakow.pl/2010/

dodano 21 kwietnia 2011

 

 

dodano 13 lutego 2011

V Międzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego... 

 

dodano 31 stycznia 2011

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, iż w dniu 05 stycznia 2011 serwis   monitorujący statystyki odwiedzin naszej strony odnotował przekroczenie
2 000 000 odwiedzin.

Dziękując za zaufanie jakim Państwo nas obdarzacie zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w tworzeniu i dalszym rozbudowywaniu niniejszego serwisu.

dodano 07 stycznia 2011       

Materiały wideo z Sympozjum na YouTube
oraz w serwisie Facebook

 

Miło nam poinformować, iż materiały wideo z Sympozjum Polskiej Rady Resuscytacji z okazji ogłoszenia Wytycznych 2010 resuscytacji Europejskiej Rady Resuscytacji zostały zamieszczone zgodnie z programem:

www.kongres.prc.krakow.pl/sympozjum/programSympozjum.pdf

na nowo utworzonym w dniu 20 grudnia 2010 roku kanale YouTube "PRCresuscytacja" Polskiej Rady Resuscytacji

www.youtube.com/user/PRCresuscytacja

oraz w Serwisie społecznosciowym Facebook www.facebook.com/pages/Polska-Rada-Resuscytacji-Polish-Resuscitation-Council/234068474219?v=app_2392950137

dodano 22 grudnia 2010

Transmisja online z możliwością zadawania pytań - 10 grudnia 2010
w trakcie trwania Sympozjum Polskiej Rady Resuscytacji z okazji ogłoszenia Wytycznych 2010 resuscytacji Europejskiej Rady Resuscytacji.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych a w szczególności uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, liceów, studentów uczelni wyższych, pracowników służby zdrowia, zapraszamy wszystkich którym nie jest obojętny los drugiego człowieka w sytuacji zagrożenia życia.
Prosimy o umożliwienie oglądnięcia transmisji online wszystkim zainteresowanym.

Przyjdzie taki dzień (może wcześniej niż myślisz), kiedy będziesz trzymał w swoim ręku ludzkie życie... od tego co zrobisz zależeć będzie życie wielu osób - poszkodowanego, jego rodziny, świadków zdarzenia... być może również Twoje...
(tekst z opisu firmy, zakładka "Przyjaciele" na stronie WWW Polskiej Rady Resuscytacji)

Program Sympozjum dostępny pod adresem:
http://www.kongres.prc.krakow.pl/sympozjum/programSympozjum.pdf

Transmisja online dostępna będzie pod adresem:
http://www.prc.krakow.pl/

dodano 28 listopada 2010

 

18 października 2010 - ogłoszenie i udostępnienie online Wytycznych 2010 resuscytacji krążeniowo-oddechowej

 

zobacz więcej  

dodano 14 października 2010

 
 

"Rozpoznaj nagłe zatrzymanie krążenia i działaj zgodnie
z Algorytmem 2010
"

program V Międzynarodowego Kongresu Polskiej Rady Resuscytacji

dodano 02 października 2010

 
 

Proces tworzenia Wytycznych resuscytacji krążeniowo-oddechowej 2010 rozpoczęty

ILCOR C2010 sign-off - to już drugi z serii wywiad przybliżający kulisy tworzenia nowych Wytycznych 2010 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej jaki został przeprowadzony z Profesorem Januszem Andresem - Prezesem Polskiej Rady Resuscytacji, kierownikiem Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii UJCM, uczestnikiem obrad Konferencji w Dallas... posłuchaj

dodano 27 czerwca 2010

 
 

dodano 24 maja 2010

 
 

W imieniu grupy roboczej Polskiej Rady Resuscytacji (PRR) do spraw resuscytacji w urazach mamy przyjemność poinformować Państwa, że w dniach 04-06 września 2010 roku przeprowadzony zostanie trzeci w Polsce kurs zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych w urazach European Trauma Course (ETC). Kurs odbędzie się w Zakładzie Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajęcia prowadzić będą doświadczeni instruktorzy z Wielkiej Brytanii, Niemiec i Polski....  więcej w zakładce Szkolenia

dodano 24 maja 2010

 
 

Wstrząśnięci dramatem lotniczym w Lesie Katyńskim składamy szczere wyrazy współczucia wszystkim bliskim i rodzinom naszych rodaków, którzy w służbie Ojczyzny dołączyli do żołnierzy poległych 70 lat temu.

Cześć ich pamięci!

dodano 10 kwietnia 2010

 
 

Sympozjum Polskiej Rady Resuscytacji z okazji ogłoszenia Wytycznych 2010 resuscytacji krążeniowo–oddechowej już 10 grudnia 2010. Spotkanie odbędzie się w Hotelu Park Inn w Krakowie. Zapraszamy na stronę WWW Sympozjum www.kongres.prc.krakow.pl

dodano 10 kwietnia 2010

 
 

Proces tworzenia Wytycznych resuscytacji krążeniowo-oddechowej 2010 rozpoczęty

 

Wywiad z Profesorem Januszem Andresem - Prezesem Polskiej Rady Resuscytacji, kierownikiem Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii UJCM, uczestnikiem obrad Konferencji w Dallas www.ilcor.org 30 stycznia 2010 w ramach Międzynarodowego Komitetu Łącznikowego ILCOR (International Liaison Committee on Resuscitation), gdzie rozpoczęto tworzenie nowych Wytycznych 2010 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej... oglądnij

dodano 23 marca 2010

 
 

ICE - In Case of Emergency

 - w nagłym wypadku -

Włoscy ratownicy zaproponowli, aby każdy w swoim telefonie komórkowym w specjalny sposób oznakował numer - pod którym w sytuacjach zagrożenia życia można byłoby skontaktować się z bliskimi poszkodowanych.

Międzynarodowy skrót pod którym można byłoby umieścić taki numer to: ICE

Skrót ICE (In Case of Emergency) oznacza "w nagłym wypadku" zobacz wiecej 

dodano 01 marca 2010

 
 

W imieniu grupy roboczej Polskiej Rady Resuscytacji (PRR) do spraw resuscytacji w urazach mamy przyjemność poinformować Państwa, że w dniach 24-26 kwietnia 2010 roku przeprowadzony zostanie trzeci w Polsce kurs zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych w urazach European Trauma Course (ETC). Organizatorem kursu jest Euromed Sp. z o.o., uczestnicy otrzymają certyfikat Polskiej i Europejskiej Rady Resuscytacji...  więcej w zakładce Szkolenia 

 

dodano 21 lutego 2010

 
 

W imieniu grupy roboczej Polskiej Rady Resuscytacji (PRR) do spraw resuscytacji w urazach miło nam poinformować, iż w dniach 23 - 25 stycznia 2010 roku przeprowadzony zostanie drugi w Polsce i równocześnie jeden z pierwszych w Europie kurs zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych w urazach European Trauma Course (ETC) więcej w zakładce Szkolenia

 

dodano 25 października 2009

 
 

...alegoryczne przedstawienie tragicznego zdarzenia, do jakiego doszło rok temu na jednej z gorzowskich ulic. 21-letnia studentka Marta Piekarz biegła na przystanek autobusowy, gdy jej serce stanęło. Nikt z obecnych tam ludzi nie podjął się reanimacji...

"Przebudzenie" to poruszająca, bajkowa opowieść, która bez nachalnego dydaktyzmu, uczy altruizmu, empatii i serdeczności. Jedynie my sami możemy znaleźć lekarstwo na chorobę zwaną Nicością, a jest nią życzliwość w stosunku do drugiego człowieka. Nigdy nie wiadomo, kiedy sami będziemy potrzebować pomocy...

www.teatr-gorzow.pl

 

dodano 16 września 2009

 
 

Miło nam poinformować o sukcesie Polskich Ratowników na II Międzynarodowych Mistrzostwach w Ratownictwie Medycznym – International EMS Competition 2009 w Utica w stanie Nowy Jork
Relacje z mistrzostw w przesłanej informacji od uczestników zawody.pdf 

oraz na Forum Dyskusyjnym

dodano 18 sierpnia 2009

 
 

Masz czas na relaks??? wykorzystaj go z nami, rozwiązując krzyżowkę lub układając puzzle... 

Jesteś studentem informatyki, uczniem szkoły o profilu informatycznym itp... chcesz aby Twoja Szkoła, Twoja Uczelnia miała swój wkład w szerzenie wiedzy poprzez naukę i zabawę - zapraszamy... 

Już dzisiaj prezentujemy niektóre prace jakie wykonali nasi studenci Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki

Stosowanej UJ na zajęciach prowadzonych w Zakładzie Bioinformatyki i Telemedycyny UJ Collegium Medicum

dodano 10 sierpnia 2009

 
 

Drogi Instruktorze,
Do tej pory oczekiwano od instruktorów ERC, że samodzielnie będą dbać o utrzymywanie swoich umiejętności...
Z dniem 1 lipca 2009 wchodzi w życie nowy system monitorujący utrzymywanie statusu Instruktora.
przeczytaj więcej

Wyraź swoją opinie na Forum Dyskusyjnym

dodano 16 czerwca 2009

 
 

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do pobrania posterów - algorytmów postępowania dla różnych epizodów nagłych zatrzymań krążenia (NZK).

Darmowy dostęp do materiałów następuje po zalogowaniu się na stronę Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC) www.erc.edu/index.php/doclibrary/en/142/1/ jeśli nie mają Państwo konta - należy się zarejestrować (darmowa rejestracja).

Trwają rozmowy z ERC, związane z możliwością bezpośredniego pobrania posterów ze strony Polskiej Rady Resuscytacji (PRC)

dodano 20 maja 2009

 
  wiadomości wcześniejsze znajdują się w Archiwum  
Niektóre z zamieszczonych plików mogą wymagać czytnika plików (*.pdf).

Jeśli nie posiadasz czytnika:

- pobierz darmowy Foxit Reader

lub

- pobierz darmowy Adobe Reader